kollad.se

fyndiga texter och statestik.

Vikten av att vara säker när man köper en vara eller tjänst oavsett om man är privatperson, kommun landsting ,företag

1 136 132

Företag i Sverige

10 230 185 

Presumtiva konsumenter i Sverige
 


3 829 973
Hushåll i Sverige