Efter registrering sänder vi ut klisterdekaler och förslag på reklammaterial.
Klisterdekalerna är främst avsedda för butiksfönster, vid kassa osv
Denna första provsats är kostnadsfri.

--------------------------Beställa extra reklammaterial.