Information gällande användandet av reklammaterial, gratis hemsida mm.

 

Vi tillhandahåller reklammaterial i mindre upplagor. Se exempel längre ned på sidan.
För beställning av större upplagor alternativt reklam med eget firmatryck rekommenderas att ni gör beställning direkt på Vista print
Skapa ett konto hos dem och följ sedan instruktionerna på Vistaprints hemsida.


Regler för användning av texter, bilder och annat material Ni finner nedan.
Egen tolkning av texter är ej tillåtet.
Bilder får inte ändras.
Bilder och texter får endast användas av det företag som är anslutet till berörd text eller bild.
Företag som inte lever upp till de givna kriterierna och är av oss svartlistad/ nekad medlemskap har ingen rätt att använda sig av bilder eller textmaterial.
Bilder och textmaterial får inte användas i något sammanhang  som kan tolkas negativt.

Använd gärna de bilder kollad.se  lagt upp här nedan för att göra Din egen reklam.
Nedan ligger det material samlat som Ni, om reglar för användning följs,  fritt får använda. Texter måste användas i sin helhet och får inte vara utdrag från någon text, ej heller får olika texter sammanfogas.Kontakta gärna kollad.se kundtjänst vid frågor gällande användande av texter eller bilder.
kontakta Vistaprints kundtjänst om du önskar hjälp med tryckning och leverans.