Konsumenter i övriga EU samt Norge har givetvis  och ställer givetvis höga krav på de företag som de har planer på att göra affär med.

Stor del av lagstiftningen är likvärdig i hela EU. Vi erbjuder Ditt företag att länka till det gällande regelverket.
Vi erbjuder också att samtidigt stärka de lagstadgade regelverket med en del extra krav på Ditt företag och Din verksamhet.
Allt för att kunna visa kunder vad Din verksamhet erbjuder och att visa att man är medveten om de förpliktelser som just Din verksamhet måsteta del av och leva efter.
Kollad. se erbjuder två certifieringar.
Svensk certifierad säker handel.
I tillägg finns det flera val av Europeiska cymboler att fritt välja på
samt miljöcertifieringen GOK.
Ni ansluter och samtidigt certifierar Er verksamhet och väljer sedan vilka logotyper och symboler ni väljer att visa på er hemsida, vid kassa, på er reklam,visitkort marknadsföring.

De flesta av kraven som ställs för certifiering är rena lagtexter och självklarheter.
Certifieringen är i sig ett självklart mål att uppfylla samt ger för företaget enutstakad väg att gå för att kunna skapa en trygg, förtroengivande och säker handel och företagande för alla företag inom alla brancher.

Krav på företaget.
Det certifierade företaget åtar sig att åtgärda klagomål så snart som det är möjligt. 
Kravet är att kunden fått ett svar.....